For English click here.

Pogosto zastavljena vprašanja

Podporniki

S katerimi plačilni sredstvi lahko podprem projekt?

Projekte lahko podprete s plačilom s karticami MasterCard ali Visa.

Ali je varno prispevati prek Adrifunda?

Adrifund z uporabo naprednega plačilnega sistema Mango Pay zagotavlja visoko stopnjo varnosti za vse transakcije. Naš plačilni partner Mango Pay je mednarodno akreditirano evropsko podjetje, ki mu zaupa mnogo podjetij, od tega veliko število evropskih platform za množično financiranje.

Koliko časa traja da dobim nazaj denar, če je projekt neuspešen?

V primeru da projekt ne doseže zastavljenega cilja, se po končanem obdobju zbiranja sredstev denar povrne vsem podpornikom (vsakemu podporniku se vrne celotni znesek, ki ga je prispeval neuspešnemu projektu). Ponavadi vam je denar povrnjen prej kot v 14 dneh od zaključka projekta, lahko pa traja tudi dalj časa (odvisno od tega kako hitro vaša banka osvežuje informacije o bremenitvah in vračilih vaše plačilne kartice). Če imate kakršnokoli vprašanje ali težavo, se obrnite na info@adrifund.com.

Prijavitelji

Kako vem ali je moj projekt primeren za Adrifund?

Glasba, film, književnost, umetnost, tehnologija, inovacije, "naredi-sam" - če je ideja kreativna ali podjetniška, je verjetno primerna za Adrifund. Če ste šele na začetku ali pa če imate že povsem izdelano idejo, ste dobrodošli na Adrifundu. V primeru, da niste prepričani če je vaša ideja primerna za Adrifund, lahko Prijavite Projekt ali pa nam pišite na info@adrifund.com..

__________________________________________________________________________________________

 

Frequently asked questions

Backers

Which payment options can I use to back a project?

You can pledge to a project using your MasterCard or Visa card.

Is it safe to pledge on Adrifund?

Adrifund ensures a high level of security for all transactions by using advanced Mango Pay payment system. Our payment provider Mango Pay is an internationally accredited organization, in which many companies place their trust. Among these, a big number of European crowdfunding platforms.

How long does it take for me to get my refund if a project is unsuccessful?

In case a project does not meet its goal amount, every backer gets a refund after the end of the funding period (each backer gets a refund of the total amount they pledged to an unsuccessful project). Usually you get your money back inside 14 days, but it might take more time (depending on how often your bank refreshes the information about charges and refunds of your card). If you have any question or problem, contact us on info@adrifund.com.

Creators

How do I know if my project is right for Adrifund?

Music, film, literature, art, technology, innovation, DIY - if it's a creative, entrepreneurial project it’s probably a great fit for Adrifund. Whether you're just getting started with an idea or are looking for a marketplace solution, there's a home for your project on Adrifund. In case you are not sure if your idea is suitable for Adrifund, either Start a Project or contact us on info@adrifund.com.

Adrifund, spletna platforma za množično financiranje, d.o.o. © 2024