For English click here.

O nas

Adrifund je prva slovenska spletna platforma za nagradno množično financiranje. Je mesto, kjer se ideje srečujejo z denarjem in veščinami.

Na platformi Adrifund se predstavljajo različni projekti, ki za zagon potrebujejo denarna sredstva. Določijo svoj ciljni znesek in v kolikšnem času ga bodo poskušali zbrati. Če v tem roku zberejo vsaj ciljni znesek ali ga presežejo, dobijo po zaključku svoje spletne kampanje zbrani znesek, če cilja ne dosežejo pa se ves zbrani denar vrne podpornikom (t. i. sistem vse ali nič). V zameno za prispevke pa podporniki dobijo različne nagrade, ki jim jih obljubi posamezni projekt.

Platforma je zaživela 30. marca 2016 in za delovanje platforme uporabljamo sistem platforme Karolina fund iz Islandije. Karolina fund je sistem vzpostavila in razvijala sama od leta 2012 naprej, ko je pričela delovati na Islandiji. Platformo bomo razvijali in nadgrajevali, da bo čim bolj učinkovito služila ustvarjalni in podjetniški skupnosti. Kako platforma deluje?

Naša vizija

Naša vizija je množično financiranje, kot alternativo klasičnim potem zbiranja denarnih sredstev za zagon raznovrstnih podjetniških ali kreativnih idej, omogočiti čim večjemu številu ljudi. Množično financiranje ima drugod po svetu, kjer že več let delujejo tovrstne platforme, zelo ugodne učinke za gospodarstvo in za okolje iz katerega prihajajo projekti. Namreč projekti, ki pridejo do denarja s pomočjo množice v veliki večini primerov ne bi imelo praktično nikakršnih možnosti za pridobitev potrebnih zagonskih sredstev po klasičnih poteh (bančna posojila, investicije itd.).

Naš uspeh merimo z odkrivanjem novih načinov kako podpirati kreativne projekte. Ena od stvari, ki nam pomaga, je statistika. Na naši glavni strani objavljamo glavne metrike, lahko pa si ogledate tudi v živo statistiko prispevkov ali pa informacije o uporabnikih.

Ekipa

V ekipi platforme Adrifund sem Matej Rauh. Tesno pa smo povezani z ekipo naše partnerske platforme Karolina fund iz Islandije s katero izmenjujemo svoje znanje in izkušnje ter jih podajamo naprej.

O podjetju

Podjetje Adrifund d.o.o. je prvo podjetje, ki je v Sloveniji vzpostavilo platformo za nagradno množično financiranje, na kar smo izredno ponosni. Naš poslovni model je potrdila Banka Slovenije. Kontaktirate nas lahko na: info@adrifund.com.

Adrifund, spletna platforma za množično financiranje, d.o.o.

Dobrška ulica 4, 4248 Lesce

matična številka: 6996701000

davčna številka: SI50038036

Mediji o nas

Spletni in tiskani mediji

Televizija

Tuji mediji

Adrifund launch event

Posnetek dogodka ob začetku delovanja platforme Adrifund, prve slovenske platforme za množično financiranje, z dne 30. marca 2016 v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani: Adrifund launch event
__________________________________________________________________________________________

About us

Adrifund is the first Slovenian crowdfunding platform. It is a place where ideas meet money and talent.

On Adrifund, different projects that need money to start, can present themselves. These projects set a funding goal and deadline to reach that goal. If they reach or surpass the goal, they receive the collected amount after the end of the campaign, otherwise they get nothing (the so called all-or-nothing system). In return for their pledges, supporters receive rewards that the projects offer.

The platform has launched on March 30th 2016 and is using the system built by the Karolina fund platform from Iceland. Karolina fund built and continues to develop their platform since 2012, when it started to operate in Iceland. We will continue to improve and upgrade our platform, to make it serve the creative and entrepreneurial community as best as possible. How it works?

Our vision

Our vision is to make crowdfunding, which acts as an alternative to the traditional funding needed to start a creative or entrepreneurial idea, available to as many people as possible. Around the world, where platforms such as ours have been operating for several years, crowdfunding has had a very positive impact on the economy and the society from which the projects originate. Most of the projects that gain the needed funds through crowdfunding, normally have a very low chance of getting the money in traditional ways (such as bank loans, investors, etc.).

We measure our success by finding new ways to support creative projects. One of the things that helps us is statistics. We publish key metrics on our main page, but you can also see live pledge statistics or users statistics.

Team

Adrifund is represented by Matej Rauh. We also collaborate closely with the team of our partner platform Karolina fund from Iceland, constantly exchanging knowledge and experience.

About the company

The company Adrifund d.o.o. is very proud to be the first company that opened a crowdfunding platform in Slovenia. Our business model has been confirmed by the Bank of Slovenia. The company is located at Dobrška ulica 4, 4248 Lesce, Slovenia. You can reach us on: info@adrifund.com.

Adrifund, spletna platforma za množično financiranje, d.o.o.

matična številka: 6996701000

davčna številka: 50038036

Media about us

Web and print media

Television

Foreign media

Adrifund launch event

Video of the event to mark the start of Adrifund - the first Slovenian crowdfunding platform, on March 30th 2016 in Kretivni center Poligon Ljubljana: Adrifund launch event

Adrifund, spletna platforma za množično financiranje, d.o.o. © 2024